• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U utorak 12. veljače 2019. godine u 18 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima izv. prof. dr. sc. Vladimir Hršak s Botaničkog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje “Kartiranje flore te istraživanje vegetacije i staništa Nacionalnog parka Mljet”.

Ovim putem široj se javnosti ukazalo na važnost višegodišnjih istraživanja biljaka Nacionalnog parka Mljet te su kroz vrlo zanimljivu prezentaciju predstavljene najznačajnije biljne vrste zabilježene na području NP Mljet, od čak 16 endemičnih, 24 ugroženih te 53 strogo zaštićene biljne vrste u Hrvatskoj.

Nekoliko sati prije predavanja, mladi suradnici prof. Hrška s PMF-a, Anja Rimac, mag. biol. i Vedran Šegota, mag. biol., tijekom kratkog pregleda terena od Kulijera do Pristaništa zabilježili su vrlo rijetku zimsku vrstu paprati, strogo zaštićenu i kritično ugroženu u Hrvatskoj, zimski jednolist (Ophioglossum lusitanicum). To je nova vrsta za floru NP Mljet (sada 641 vrsta), a drugi recentni sigurni nalaz te vrste u Hrvatskoj, uz nedavni nalaz u južnoj Istri.

Istraživanjima vegetacije izvanšumskih staništa u NP Mljet zaključeno je da su botanički najvrjednija staništa obalni grebeni i stijene jer se tamo nalazi mnogo endemičnih i strogo zaštićenih biljnih vrsta. Značajni tipovi staništa su i šumske prosjeke i obrađivane površine pa je najvažnije za održavanje biljne bioraznolikosti u NP Mljet obnova i održavanje tradicionalnih oblika poljoprivrede, tj. zaustavljanje zaraštavanja u šumsku vegetaciju.

 

 

Foto: A. Popijač