• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U subotu 25. kolovoza 2018. godine u 20 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima prof. dr. sc. Ivan Sondi, sa Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje “Mljetska jezera – jedinstveni geokemijski sustav u Mediteranu”.

Na predavanju je bilo riječi o sedimentacijskim procesima u jezerima, autigenom formiranju aragonita u vodenom stupcu kao i o ulozi aragonita u tvorbi skeletnih struktura živih bića kao što su koralji. Analizom jezgri uzetih sedimenata ukazano je na dinamičku recentnu povijest jezera dok su koncentracije metala i metaloida u vodenom stupcu ukazale na čistoću mora kao i na neke interesantne činjenice.

Predavanje o mljetskim jezerima je samo jedno u nizu brojnih predavanja koja organizira Nacionalni park Mljet s ciljem informiranja šire javnosti o rezultatima znanstvenih istraživanja koja se kontinuirano provode na području Nacionalnog parka Mljet.

Tekst: O. Pečar

Fotografije: A. Popijač