U četvrtak, 1. rujna 2022. g. održano je predavanje ”Praćenje populacije plemenite periske Pinna nobilis u NP Mljet, onečišćenje morskog ekosustava opasnim i štetnim tvarim te onečišćenje morskog i obalnog ekosustava mikroplastikom” u Galeriji Stara skula u Goveđarima. Predavači dr. sc. Željko Mihaljević i doc. dr. sc. Miroslav Benić predstavili su publici rezultate suradnje s NP Mljet.

Suradnja između Veterinarskog instituta i Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” započela je 2018. godine monitoringom periske te je rezultirala prvim dokazanim slučajem parazita Haplosporidium pinaee, koji se smatra glavnim uzročnikom gotovo 100%-tnog pomora plemenitih periski u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.

Trenutno je poznato samo 35 živih jedinki u Jadranu, a svakodnevno se provjeravaju nove dojave. Kolektori preko kojih bi trebali detektirati mlađ periske i njihovo postojanje na ovom području, već drugu godinu zaredom se postavljaju u akvatoriju NP Mljet. Suradnja je proširena na istraživanja teških metala u moru i sedimentu te na ispitivanje zagađenja mikroplastikom, aktualnom temom i problemom koji nije zaobišao ni Jadran.