U sklopu monitoringa livada posidonije, koji za Javnu ustanovu “Nacionalni park Mljet” provodi  Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, u ponedjeljak, 21. kolovoza u Galeriji „Stara skula“ u Goveđarima, održano je predavanje pod nazivom “Posidonia – podmorska prašuma otoka Mljeta”. Predavanje je održala Zrinka Jakl, mag. biol. pred 30-ak posjetitelja.

Posjetitelji su mogli saznati više o važnosti očuvanja livada posidonije, kao i o njenoj ulozi u ekosustavu te što možemo učiniti kako bismo je sačuvali za buduće generacije.