• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U nedjelju 17. lipnja 2018. godine u 19 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima dr. sc. Luka Jurinović, mag. biol. održao je predavanje “Ptice Nacionalnog parka Mljet”.

Ovim putem široj se javnosti ukazalo na važnost dugogodišnjeg projekta “Monitoring ptica značajnih za Nacionalni park Mljet” na kojem NP Mljet surađuje s Obrtom za savjetovanje i prstenovanje ptica – Gregula te Udrugom BIOM iz Zagreba.

Kroz vrlo zanimljivu prezentaciju predstavljena je većina vrsta ptica zabilježenih na području NP Mljet, s naglaskom na gnjezdarice, a posebno na značajne vrste zbog kojih je proglašeno EU Natura 2000 područje HR1000037 SZ dio NP Mljet. To su: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii te sivi sokol Falco peregrinus.

U redovni godišnji monitoring ptica u NP Mljet uključene su i naknadno zabilježene Natura 2000 vrste crvenokljuna čigra Sterna hirundo i škanjac osaš Pernis apivorus te najbrojniji “obični” (žutonogi) galeb klaukavac Larus michahellis, koji značajno utječe na prisutnost i gniježđenje mnogo rjeđih i osjetljivijih sredozemnih galebova i crvenokljunih čigri.

    

Photo: A. Popijač