• Post author:
  • Post category:News-old

JU NP Mljet započeo je realizaciju projekta unaprjeđenja sustava valorizacije i interpretacije prirodne i kulturne baštine na području temeljnog fenomena NP Mljet procijenjene ukupne vrijednosti od 12.500.000,00 HRK (bez PDV-a). Svrha projekta je unaprjeđenje sustava upravljanja područjem NP, razvoj sustava interpretacije prirodne i kulturne baštine, očuvanje bioraznolikosti te unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture na dobrobit lokalnog stanovništva i posjetitelja u zaštićenom području NP Mljet. Razvojni ciljevi projekta obuhvaćaju:

  1. OBNOVU I UREĐENJE INTERESNIH ŽARIŠTA NA LOKACIJI VELIKOG JEZERA,
  2. RAZVOJ SUSTAVA POUČNIH/REKREATIVNIH STAZA,
  3. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA E-NAPLATE I KONTROLE ULAZNICA.

Prijavljeni projekt podržan je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP), a svojim sadržajem obuhvaća ulaganja u izradu izvedbeno tehničke dokumentacije te ulaganja u infrastrukturu u zaštićenom području na lokacijama u neposrednoj blizini Velikog jezera.

Za realizaciju predloženih zahvata i investicija JU NP Mljet osigurala je sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastitih sredstava, a za aktivnosti izgradnje mosta na lokalitetu „Veliki Most“ iz sredstava Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP.