Mljet – povijesni prag Jadrana

Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” pokrenula je inicijativu za izradu konzervatorskog elaborata za palaču u Polačama. Ministarstvo kulture i medija RH je NP Mljet kroz poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. osiguralo sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. Riječ je o temeljnom dokumentu koji će davati smjernice izradi glavnog projekta obnove i turističke prezentacije palače u Polačama.

U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i lokalnim stanovništvom bit će usuglašen način i dinamika konzervacije i prezentacije palače. Zadnja arheološka istraživanja otkrila su ulaze i temelje stubišta koja su vodila na kat izgrađenog od drvenih greda i dasaka. U zidovima palače ostali su originalni utori za fiksiranje nosivih drvenih greda. Osnovna ideja projekta bit će omogućavanje pristupa posjetiteljima na kat odnosno galeriju s koje se pruža izvanredan pogled na samu uvalu odnosno antičku luku i palaču. Konzervatorskim elaboratom omogućit će se kvalitetnija turistička prezentacija palače i okolnog prostora iz sasvim nove perspektive.