Jučer, u ponedjeljak 14.6.2021., su u Velikom jezeru postavljeni kolektori za hvatanje mlađi periske u sklopu projekta “Očuvanje plemenite periske u južnom dijelu Jadranskog mora” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kolektori su postavljeni u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a danas se planiraju postaviti i u neposrednoj blizini hridi Štit. Kolektori će u moru biti do studenog te će predstavljati podlogu na koju se mogu uhvatiti ličinke periske. Ukoliko se pronađu to će značiti da u relativnoj blizini još postoje žive odrasle periske koje su međusobno dovoljno blizu da dolazi do normalne oplodnje. Eventualno pronađene periske transportirat će se do akvarija u Puli gdje će ih se pokušati uzgojiti u bazenima. Projekt za spas periske posljedica je masovnog pomora ove vrste u Mediteranu.