Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na javno izlaganje Programa zaštite, njege i obnove šuma gospodarskom jedinicom „Privatne šume NP Mljet” i Programa zaštite, njege i obnove šuma za gospodarsku jedinicu „Nacionalni park Mljet”, koji će se održati u četvrtak 7. srpnja 2022. godine u 10,00 sati u prostoriji JU NP Mljet, na adresi Pristanište 2.