U srijedu, 12. kolovoza u Domu kulture u Babinom Polju s početkom u 19.30 sati održat će se predavanje na temu “Pripreme za berbu i preradu grožđa”. Pozivamo sve zainteresirane da dođu i poslušaju kako pravilno odrediti rok berbe, pripremiti potreban alat, preraditi grožđe na odgovarajući način i pokrenuti fermentaciju sukladno pravilima struke. 

Suradnja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” započela je u veljači 2019. godine. Cilj je bio identificirati i obnoviti tradicionalni uzgoj starih autohtonih sorti vinove loze otoka Mljeta( Kuljenača, Mrkuša, Lovorika i Zlatarica) kako bi se stare mljetske sorte vinove loze evidentirale, sačuvale, analizirale i potencijalno gospodarski eksploatirale, te da se i obnovom zapuštenih polja revitalizira poljoprivreda na otoku Mljetu.

Nakon toga su se prikuplili probni pupovi Kuljenače , koji su poslani u rasadnik na razmnožavanje pa su se prvi rezultati projekta “Gospodarska evaluacija autohtonih mljetskih sorti vinove loze s ciljem njihove revitalizacije” predstavili u listopadu 2019.g. od strane prof. dr. sc. Marka Karoglana. Osim degustacije mladog vina mljetskih sorti mrkuše i kuljenače bili su pozvani svi mljetski vinari da donesu svoja mlada vina na kušanje, savjetovanje i analizu stručnjaka.

Krajem lipnja profesor Karoglan je bio na Mljetu u obilasku vinograda, mljetske sorte Kuljenača i Mrkuša se istražuju, a Mljećani su pokazali sve veći interes za unapređenjem vinogradarsko-vinarske proizvodnje.