Javna ustanova “Nacionalni pak Mljet” poziva Vas na predavanje pod nazivom “Štitimo li dovoljno Jadransko more?”, koje će se održati u četvrtak, 29.9.’22.g. u Galeriji “Stara skula” s početkom u 19h. Predavač: izv. prof. dr. sc. Petar Kružić

Prema grubim procjenama u Jadranskom moru je do sada utvrđeno oko 7000 biljnih i životinjskih vrsta. S obzirom na velik broj endema u Jadranu (samo u flori ih je 12% od ukupnog broja pronađenih vrsta), Jadransko more se izdvaja kao posebna biogeografska cjelina Sredozemlja.

Antropogeni utjecaji su opasnost za životne zajednice u plićim obalnim područjima. U zaštićenim područjima živi svijet i njegova raznolikost nešto je manje ugrožen nego na drugim područjima, međutim globalno zatopljenje i anomalije u temperaturama mora ne zaobilaze zaštićena područja. U zadnjih dvadesetak godina u ljetno doba događaju se masovna uginuća sesilnih vrsta u Sredozemnom moru zbog utjecaja povećane temperature mora (pozitivne temperaturne anomalije) sve do 50 metara dubine.

Novija istraživanja ukazuju na povećanje prosječne temperature mora i klimatsku varijabilnost, uključujući sadašnje i buduće ekstremne događaje poput iznenadnih valova povišene temperature zraka i mora.  

Direktan ili kombiniran učinak ovih negativnih utjecaja ima ozbiljne posljedice na zaštitu podmorja Jadrana, prvenstveno na biocenozu infralitoralnih alga i koraligensku biocenozu (ove dvije biocenoze nazivamo i „vruće točke“ („hot spots“) biološke raznolikost u Sredozemnom moru). Zbog toga je važno štititi Jadransko more kako bi se očuvala bioraznolikost. Štitimo li mi Jadran dovoljno?