Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ objavljuje poziv uzgajivačima maslina na području Nacionalnog parka Mljet koji se do ove godine nisu javljali za poticaj ili koji imaju promjenu u broju stabala maslina da do 16. 10. 2020. dostave podatke po broju stabala i mjestu uzgoja u pisanom obliku na adresu: JU „Nacionalni park Mljet“, Pristanište 2, 20226 Goveđari ili na e-mail adresu np-mljet@np-mljet.hr

Povjerenstvo Ustanove će nakon tog datuma vršiti pregled maslinika.