• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” poziva sve zainteresiranje vlasnike, odnosno posjednike zemljišta na području Nacionalnog park mljet na kojima tradicitonalno vrše uzgoj vinove loze i maslina, a do sada nisu uključeni u sustav poticaja, da do 29.03.2019. godine ovoj Ustanovi podnesu svoje zahtjeve za dobivanje poticaja.

 

Poziv i zahtjev za dodjelu poticaja možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Poziv za dodjelu poticaja poljoprivrednim domaćinstvima na području NP Mljet

Zahtjev za dodjelu poticaja poljoprivrednim domaćinstvima NP Mljet