Poziv za dostavu ponude za nabavu izvedbenog projekta za interaktivnu slikovnicu, interaktivne slikovnice, programiranje i uvez u provedbi projekta „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet“, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA, KK.06.1.2.01.0020 Ev. Br. nabave: 10/2021