U veljače ove godine Javna ustanova “Nacionalni park Mljet “ i Agronomski fakultet iz Zagreba su održali savjetovanje za vinogradare i vinare, gdje su svi zainteresirani mogli čuti koji su to osnovni postupci u proizvodnji bijelih i crnih vina te voćnih rakija. Prof. dr. sc. Marko Karoglan je prisutnima objasnio najvažnije korake u proizvodnji vina, ali i ukazao na najčešće greške u proizvodnji koje utječu na kvalitetu vina i kako pravilno čuvati vino.  Doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj je u prezentaciji predstavio proces proizvodnje voćnih rakija i proizvodnje kvalitetnih likera. Domaći proizvođači su donijeli svoja vina i rakije na kušanje stručnom timu koji su činili Marko Karoglan, Marin Mihaljević Žulj i Marina Anić. Uz ocjenu kvalitete, stručni tim je dao i korisne savjete za poboljšanje iste.

Suradnja se nastavila održanim predavanjem na temu “Pripreme za berbu i preradu grožđa” sredinom kolovoza u Babinom Polju, gdje je profesor Marko Karoglan upoznao vinogradare i vinare s Mljeta o pravilnom određivanju roka berbe, pripremi potrebnog alata, te preporučio kako preraditi grožđe na odgovarajući način i pokrenuti fermentaciju sukladno pravilima struke. Tada je krenulo i obilježavanje autohtonih sorti vinove loze – mrkuše i kuljenače, za koje smo prošle godine ustanovili da je riječ o izvornim, mljetskim sortama. Javna ustanova “NP Mljet” već dulji niz godina potiče tradicionalnu poljoprivredu kroz subvencije lokalnom stanovništvu za obnovu maslinika i vinograda kroz poticaje, a za autohtone mljetske sorte vinove loze poticaji su se utrostručili.

U subotu, dana 28.11.2020.godine profesori s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marko Karoglan i Aleksandar Brodski, pozivaju sve zainteresirane da donesu uzorke mladog vina, rakija i likera na testiranje. Obzirom na mjere prevencije širenja koronavirusa, neće biti održano predavanje nego se pozivaju svi zainteresirani vinari i proizvođači likera da donesu svoje uzorke na analizu u Dom kulture u Babinom Polju u vremenu od 9-12 sati. Uzorci će biti numerirani te će po odrađenoj analizi domaći vinari i proizvođači likera biti kontaktirani s komentarima i sugestijama stručnjaka.