Ne ubijajte ništa osim dosade, ne odnosite ništa osim lijepih uspomena…Na području Nacionalnog parka Mljet posjetitelji su dužni pridržavati se Pravilnika o unutarnjem redu (Narodne novine broj 76/00), a u svrhu što učinkovitijeg očuvanja prirodoslovnih i kulturno-povijesnih vrijednosti. U zaštićenom području djeluje Nadzorna služba Javne ustanove NP Mljet, čiji su djelatnici odgovorni za izvršavanje odredbi spomenutog Pravilnika i izdavanje neophodnih dozvola. Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao službeni ulazi u Nacionalni park: Crna klada, Pomena i Polače.

NAJSTROŽE JE ZABRANJENO:

 1. Svako oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura, arheoloških i fosilnih nalaza, te kulturno-povijesnih građevina i spomenika kulture.
 2. Svako pogoršanje kakvoće mora i podmorja, te njihovo onečišćavanje.
 3. Odlaganje svih vrsta otpada, osim na za to određenim mjestima.
 4. Branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka.
 5. Paljenje vatre na otvorenom.
 6. Pušenje osim na za to određenim mjestima.
 7. Rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.
 8. Nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk, strijele, klopke, mreže za lov i sl.)
 9. Ribolov je zabranjen, iznimno uz posebnu dozvolu Ustanove.
 10. Ribolov je u potpunosti zabranjen u Malom i Velikom jezeru, te u kanalu Soline.
 11. Kretanje šumama Nacionalnog parka noću.
 12. Kampiranje odnosno logorovanje.
 13. Obavljanje podvodnih aktivnosti u Malom i Velikom jezeru (ronjenje).
 14. Ulazak u Park bez ulaznice.U SLUČAJU NEPRIDRŽAVANJA NAVEDENOG SVATKO MOŽE BITI KAŽNJEN NOVČANOM KAZNOM OD 400 – 15.000,00 kn!