Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela

javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje novih informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pismeno:

Pristanište 2, 20226 Goveđari, Otok Mljet, Hrvatska

  • elektroničkom poštom:

nikolina.milic@np-mljet.hr

  • osobno:

U sjedištu Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

  • faksom:

fax: +385 (0)20 744 043

Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” ima pravo na naknadu materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava

na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade je

određena sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.


Odluka o službeniku za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Povjerenik za informiranje

http://www.pristupinfo.hr/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijana u 2023. godini

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2022. godini
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2021. godini
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godini

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (211.3 KiB)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (212.9 KiB)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (212.8 KiB)
Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (212.9 KiB)
Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (212.6 KiB)