• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Nacionalni park Mljet poziva vas na predavanje “Koralji Nacionalnog parka Mljet” autora izv. prof. dr. sc. Petra Kružića, mag. biol., voditelja istraživanja koralja u NP Mljet 1995.-2018. g.

Predavanje će se održati u petak 10. kolovoza 2018. godine s početkom u 20 h u Galeriji “Stara skula” u Goveđarima.

 

Cilj je višegodišnjih istraživanja popisati sve vrste koralja Nacionalnog parka Mljet te istražiti njihovu ekologiju i utjecaj globalnih klimatskih promjena na stanje populacija koralja u NP Mljet. Posebna je pažnja posvećena vrstama značajnima u zaštiti prirode.
Na području NP Mljet zabilježeno je 56 vrsta koralja, od kojih je 38 ugroženih vrsta te pet strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj.
Jedna vrsta (crveni koralj) nalazi se i na Dodatku V Direktive o staništima EU (EU Habitats Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kao što je i HR5000037 Nacionalni park Mljet.
Zabilježene vrste koralja predstavljaju oko 50 % dosad zabilježenih vrsta koralja u Jadranskom moru. Osam vrsta koralja pronađeno je prvi puta u Jadranskom moru, dok se jedanaest vrsta smatra endemima Sredozemnog mora, kao što je i kolonijalni busenasti koralj Cladocora caespitosa. Zbog specifičnih uvjeta na ovom području, u mljetskom Velikom jezeru nalazi se najveći greben te vrste koralja na svijetu.
Pet vrsta koralja prepoznato je kao bitne za Park te se dugi niz godina provodi sustavno praćenje dinamike njihovih populacija. Vrste koje su prepoznate kao bitne za Park su: busenasti koralj Cladocora caespitosa, hvarski koralj Madracis pharensis, široka čaška Balanophyllia europaea, žuta čaška Leptosammia pruvoti te crveni koralj Corallium rubrum.

 

Foto: P. Kružić