Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” poziva vas na predavanje “Skriveni svijet saproksilnih kornjaša Nacionalnog parka Mljet” autora Borisa Lauša, Jelene Babić i Mateje Ilinić, djelatnika Udruge Hyla koji već drugu godinu provode istraživanja ove skupine na našem području.

Predavanje će se održati u petak 4. lipnja 2021. godine s početkom u 19 h u galeriji “Stara skula” u Goveđarima.

Bujne šume NP Mljet skrivaju mnoge poznate vrste kornjaša poput jelenka Lucanus cervus, no i poneke rijetke vrste kornjaša. Primjerice, tijekom istraživanja je ponovno zabilježena vrsta iz porodice klišnjaka (Elateridae), Calais parreyssi, koja nije zabilježenau Hrvatskoj od 1904. godine. Nađena je i crna forma strizibube Purpuricenus kaehleri, opisana 1901. upravo s Mljeta. Jedinka vrste Anelastes barbarus iz porodice Eucnemidae nađena je na Kulijeru, što je do sada jedini poznati lokalitet u Hrvatskoj za ovu rijetku i skrovitu vrstu. Ukupno je zabilježeno preko 100 vrsta kornjaša na području Parka, a kako je istraživanje u tijeku, taj broj i dalje raste.