Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” u suradnji s udrugom DEŠA – Dubrovnik predstavljaju vam novu besplatnu mobilnu aplikaciju “Lov na blago” koju možete preuzeti u Google Play Store-u. Aplikacija je svojevrstan vodič po NP Mljet koja uključuje kviz znanja. U listopadu 2019. godine učenici OŠ Mljet su prvi imali priliku testirati igru u sklopu aplikacije na području NP Mljet.

Aplikacija se sastoji od interaktivne karte koja korisnicima prikazuje informacije i zanimljivosti o prirodnim i kulturnim znamenitostima NP Mljet te od njih traži odgovore na pitanja o tim lokacijama. Pitanja su većinom opće znanje o NP Mljet te biljnom i životinjskom svijetu. Odgovori na pitanja se boduju, a cilj igre je sakupiti određen broj bodova te naravno steći nova znanja o ovom zaštićenom području.

Aplikacija je nastala u sklopu projekta “Mljet – Odise(j)a Mediterranea koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2, a procijenjena vrijednost mu je  36.618.480,26 kuna (49.298.324,09 kuna s PDV-om), od čega su 31.125.708,22 kn bespovratna sredstva EU.

Ovim projektom cilj NP Mljet je poboljšati i unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu, obogatiti kvalitetu i brojnost turističkih, edukativnih i rekreativnih sadržaja parka.

Partneri na projektu su Udruga DEŠA Dubrovnik, TZ MLJET i HGSS.

Poveznica za preuzimanje aplikacije u Google Play Store-u:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lov_na_blago