JU “Nacionalni park Mljet” je od 20. – 26. svibnja 2024.godine bio domaćin i podrška istraživačkom timu Hrvatskog veterinarskog instituta iz Zagreba, u provođenju aktivnosti postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske i pretraživanju podmorja uvala koje su prije masovnog pomora Pinnae nobilis bile njihova staništa.

Postavljeno je 6 nizova sa po 5 kolektorskih mreža (ukupno 30 kolektora) na  dvije lokacije, u Velikom jezeru i u podmorju uvale “Srednja” na Kulijeru.

Kolektorske mreže će do listopada plutati u struji mora kad će biti izvađene i pregledane, a svi živi organizmi koje istraživači zateknu na njima će naći svoje mjesto u edukativnoj prezentaciji koju će zajedno održati istraživački timovi HVI i Sveučilišta u Dubrovniku.

Plemenita periska se razmnožava tijekom ljeta, dvije jedinke izbacuju muške i ženske spolne stanice, one se oplode u struji mora te se, kao dio planktona, hrane, rastu i nošene strujama plutaju dok ne otežaju, te na kraju  nađu svoje stanište na pješćanom dnu.

Vođeni tim saznanjima istraživači su odlučili postaviti kolektorske mreže na lokacijama koje su nekad bile gusto naseljene periskama, o čemu danas svjedoče njihove prazne ljušture koje skrivene posidonijom još uvijek strše iz pješćanog dna, ili su ih morske struje već polegle,  pa u njima zaklon nalaze drugi morski organizmi.

Tijekom prošlog tjedna je više od 50 ronioca u organizaciji Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice i RC Aquatica, a uz podršku JUNP Mljet sudjelovalo na eko akciji i pritom su educirani o važnosti plemenite periske u morskom ekosustavu, te o sve učestalijim nalazima invazivnih vrsta, plavom i lakonogom raku te Caulerpa cylindracea. Alien CSI Bioblitz je naziv akcije koja se održala u periodu od 24.-26. svibnja diljem Europe. Cilj akcije je povećati svijest javnosti o stranim invazivnim vrstama te putem aplikacije “Invazivne vrste u Hrvatskoj” zabilježiti što veći broj nalaza takvih vrsta, ronioci na eko akciji su bili zamoljeni da zabilježe nalaze stranih invazivnih vrsta.

Putem mobilnih aplikacija su roniocima poslane informacije o tim vrstama koje je zajednički osmislila stručna služba NP Mljet i istraživački tim HVI sa ciljem bržeg informiranja ronioca diljem Jadrana koji tijekom eko akcija čišćenja i pretražuju podmorje.  

Provjerena je Pinna rudis, bodljikava periska kamenitog dna, koju je prošle godine pronašao i dojavio Mario Orlandini, vlasnik ronilačkog centra Aquatica u Pomeni. Raste i razvija se, a njena lokacija na samo 1,5 m dubine je zabilježena uz ostale lokacije ovog školjkaša čija pojavnost i praćenje je dio aktivnosti ovog projekta.

Na žalost, nismo uspjeli pronaći žive jedinke plemenite periske. Vjerujemo da duboko more Hrvatskog juga dobro skriva jedinke koje su preživjele masovni pomor uzrokovan parazitom Haplosporidium pinnae, jedinke sa urođenom otpornošću koje će se razmnožiti i obnoviti populacije plemenite periske, endema Mediterana i našeg najvećeg školjkaša.

Nadamo se pronaći u kolektorskim mrežama bar jednu njenu ličinku koja bi potvrdila naše pretpostavke i bila ” Nova nada”, baš kako je i nazvana najjužnija živa jedinka plemenite periske koja je pronađena u Omišu.