EU Projekti:

MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA

U srijedu, 4. travnja 2018. u prezentacijskom centru „Podzemni grad Paklenice“ u Nacionalnom parku „Paklenica“ ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Mljet dipl. ing Ivan Sršen potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2, a procijenjena vrijednost mu je  36.618.480,26 kuna (49.298.324,09 kuna s PDV-om), od čega su 31.125.708,22 kn bespovratna sredstva EU.

Ovim projektom cilj NP Mljet je poboljšati i unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu, obogatiti kvalitetu i brojnost turističkih, edukativnih i rekreativnih sadržaja parka. Tako će se do konca 2019. godine izgraditi i opremiti interpretacijsko-izložbeni centar „Gustjerna“ na Velikom jezeru i višenamjenski plato „Vrbovica“, urediti Volontersko istraživački centar Kulijer s multifunkcijskom dvoranom. Osim navedenih aktivnosti, postaviti će se i 3 modularna tipizirana kioska „Eko blok“, rekonstruirati morska brana, urediti šetnice i tematske staze, te povećati atraktivnost ponude razvojem inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini. Partneri na projektu su Turistička zajednica Općine Mljet, udruga DEŠA i HGSS.

Detaljnije o projektu

Ovim projektom JUNP Mljet ulaganjem u različite elemente posjetiteljske infrastrukture nastoji unaprijediti sustav posjećivanja, obogatiti kvalitetu i brojnost turističkih, edukativnih i rekreativnih sadržaja te u konačnici povećati broj posjetitelja Nacionalnog parka. Obzirom na oskudne turističke sadržaje i mogućnosti koje Javna ustanova pruža posjetiteljima, projektom se predviđa ulaganje u temeljnu posjetiteljsku infrastrukturu koja će u svojoj najvećoj mjeri biti locirana ili korištena u cjelini temeljnog fenomena NP-a, na području „Jezera“, ali i u određenoj mjeri na aktivaciju bogatih i neiskorištenih turističkih potencijala izvan područja temeljnog fenomena.

Temeljna infrastrukturna komponenta ovog projekta je rekonstrukcija i prenamjena postojeće građevine te njeno unutrašnje opremanje i uređenje u „Interpretacijsko – izložbeni centar Gustijerna“ u čijoj su neposrednoj blizini, na lokaciji Pristanište rekonstruirane i uređene upravne zgrade , a u okviru jedne od njih (u prizemlju) uređene i prostorije još jednog manjeg info-centra. Također, adaptacijom i opremanjem postojeće zgrade na lokaciji Kulijer u istraživački i volonterski centar,  Javna ustanova ima za cilj osigurati smještajne jedinice za istraživače i volontere, te multifunkcionalnu prezentacijsku dvoranu, čime će se osigurati efikasnija provedba ciljeva u pogledu zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti područja NP Mljet. Osim spomenutog, JU planira ostvariti postavljene ciljeve unaprjeđenjem opremanja zone zaštićenog područja, i osmišljavanjem tematskih staza sukladno strategiji razvoja u pogledu urbane opreme, signalizacije i interpretacije, te objekata komunalno turističke infrastrukture i nužnog poboljšanja uvjeta sigurnosti posjetitelja i materijalnih dobara, uvođenjem sustava telemetrijskog video nadzora, te provedbom niza mjera na poboljšanju sigurnosti posjetitelja. Cijeli niz aktivnosti usmjeren je na promociju i marketing, te suradnju s lokalnim stanovništvom s ciljem povećanja broja organiziranih posjeta van sezone odnosno tijekom cijele godine, te uvođenja niza novih programski definiranih proizvoda s ciljem kvalitetnije prezentacije prirodne baštine na području parka, te sudjelovanje lokalnih dionika u planskom razvoju i očuvanju zaštićenog područja. Partneri na projektu Udruga DEŠA Dubrovnik, TZ MLJET i GSS Stanica Dubrovnik.