Tvrtka Janolus d.o.o., u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je krajem rujna provela istraživanje podmorja NP Mljet.

Istraživanje je uključivalo obilazak nekoliko lokacija te prikupljanje podataka o određenim morskim stanišnim tipovima i morskim vrstama u svrhu prikupljanja podataka za izradu stručne podloge.

Od hridi Štit do Kobrave (Natura2000 stanište) vršilo se istraživanje Grebena (1170) u Uvalama Lokva i Polače (Natura2000 stanište) Velike plitke uvale i zaljevi (1160), od otoka Maslinovac do otoka Školjić vrsta crvene alge Lithothamnion corallioides, u uvali Zaklopita istraživali su se prstaci (Lithophaga lithophaga), a u Malom jezeru (Natura2000 stanište) Obalne lagune (1150).