Prošli tjedan u razdoblju od 27.6. do 28.6. u sklopu projekta “Usluge definiranja SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova” stručne suradnice iz Instituta za primijenjenu ekologiju – Oikon d.o.o. provele su terenska istraživanja nedovoljno poznatih ciljnih stanišnih tipova 3170 Mediteranske povremene lokve i 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae).

Istraživanje ciljnog stanišnog tipa Mediteranske povremene lokve provelo se na području ekološke mreže HR5000037 NP Mljet, a istraživanje ciljnog stanišnog tipa Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) provelo se na tri područja ekološke mreže: HR2000944 Blatina kod Blata, HR2001008 Blatina kraj Prožure i HR2001009 Blatina kraj Sobre (Mljet). Cilj istraživanja bilo je odrediti prisutnost i stanje navedenih ciljnih stanišnih tipova na područjima ekološke mreže te odrediti moguće pritiske i prijetnje koji potencijalno mogu ugroziti stanišne tipove.