• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U ponedjeljak 28. siječnja 2019. godine sastancima u Upravi Javne ustanove Nacionalni park Mljet napravio se korak naprijed na temu sigurnosti za stanovnike i posjetitelje našeg najzelenijeg otoka.

Digitalna “sigurna karta”, koju u zajedničkom projektu s Nacionalnim parkom Mljet izrađuje HGSS, olakšat će hitnim službama kretanje u gustim šumama, na više stotina kilometara dugim stazama otoka Mljeta. Osim toga, karta će sadržavati precizne informacije o pozicijama šumskih i poljskih bunara, protupožarnih prosjeka, špilja…, ali i potencijalno opasnih krških jama.

Na sastancima su sudjelovali voditeljica ispostave HGSS-a Mljet gđa. Ingrid-Inka Matana, ravnatelj nacionalnog parka Mljet Ivan Sršen, zapovjednici JVP Mljet i DVD Montokuc Mario Dabelić i Darko Vojvoda te brojni suradnici. Zadužen za “digitaliziranje znanja” je Matej Kajinić, stručni suradnik HGSS-a za kartografiju.

Prigodne poklone u bojama HGSS-a od Stanice HGSS-a Dubrovnik uručila je gđa. Inka Matana.