• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U petak i subotu, 28. i 29. ožujka u Galeriji Stara skula u Goveđarima održana je dvodnevna radionica izrade hrvatskog tradicijskog nakita pod vodstvom Vinke Mareković.

Ovo je druga radionica izrade tradicijskog nakita na otoku Mljetu za koju je i ove godine bio veliki interes. Radionicu je pohađalo 17 sudionika različitih generacija, najmlađa sudionica radionice je imala 12 godina, a najstarija 81 godinu. Prvi dan radionice sudionici su izrađivali tradicionalni mljetski kolarin, dok su drugi dan sudionici uz mljetski kolarin mogli izrađivati i tradicijski nakit drugih krajeva Hrvatske.

Vinka Mareković je dugogodišnja članica KUU „Prigorec“ iz Sesvetskog Kraljevca. Za potrebe folklorne skupine počela je izrađivati tradicijski nakit. Da bi točno izradila replike nakita, pohađala je tečaj izrade nakita u Narodnom sveučilištu Dubrava.

Sudjelovala je na velikom broju zajedničkih izložbi, posebno s polaznicama tečaja u NS Sesvete. Izdvajamo godišnje izložbe u galeriji Oblok u Sesvetama, na „Flora – ART“ na Bundeku, Hrvatskoj kući u Beču, centru KUGA u Gradišću, Konavoskoj kući u Ćilipima, galeriji u Pečuhu u Mađarskoj, Muzeju u Mohaču u Mađarskoj te galeriji Stara skula u Goveđarima na Mljetu. Posebno treba istaknuti izložbu hrvatskog tradicijskog nakita u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Organizatori radionice su Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” i galerija Stara skula.