Posjetiteljska sezona 2022. godine u Nacionalnom parku Mljet završila je s kišama koje traju zadnjih nekoliko dana. Bila je izuzetno uspješna, a područje hrvatskog najjužnijeg nacionalnog parka posjetilo je više od 125.000 posjetitelja.

NP Mljet se priprema za zimsko održavanje šuma, provođenje planiranih istraživanja i ostalih aktivnosti zaštite na svom području.
Ove godine je, kao nikad prije, NP Mljet radio od početka ožujka čak do polovice studenoga.


“Ljetni rekviziti” se pospremaju i konzerviraju do proljeća, klupe oko jezera se bojaju, a svi stari prodajni kiosci se zamjenjuju novim. Tako su i patrolni gumenjaci službe čuvara prirode, popularnih rendžera, izvađeni “na suho”. Na moru ih je zamijenio za hladnije vrijeme prikladniji zatvoreni brzi patrolni brod NP-a, P-101. On će se koristiti za potrebe službe čuvara, istraživanja i eventualne hitne intervencije na moru tijekom zimskih mjeseci.

Solarni katamarani su na svojim zimskim vezovima, a s vožnjama po Velikom jezeru na Mljetu će opet započeti u ožujku 2023. godine. Tada će se aktivirati i električni vlakići, kojima NP već nekoliko godina posjetiteljima pruža mogućnost upoznavanja cijelog kopnenog dijela temeljnog fenomena NP Mljet, od otvorenog mora i kanala Soline pa sve do živopisnog Malog jezera.