• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Dana 21. siječnja 2020. godine u prostorijama JUNP Mljet održan je sastanak predstavnika PU Dubrovačko-neretvanske županije, Mata Bendera, voditelja Odjela za sigurnost u cestovnom prometu, Hrvatskih cesta, Adisa Sarića, nadzornog. ing. za radove redovnog održavanja cesta, Županijske uprave za ceste, Krešimira Kulaša, višeg stručnog suradnika za redovno održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, Službe civilne zaštite Dubrovnik, voditeljice Ane Miličić, Općine Mljet, načelnika Điva Marketa, liječnice obiteljske medicine u ambulanti u Goveđarima, dr. Sandre Benković, HGSS Stanice Dubrovnik, , voditeljice ispostave Mljet Ingrid Matana i JUNP Mljet, ravnatelja Ivana Sršena na temu sigurnosti biciklista na području NP Mljet i otoka općenito.

Na području otoka Mljeta, a osobito Nacionalnog parka, državnom se cestom kreće veliki broj, najčešće prometno needuciranih i neiskusnih biciklista. Posebnu opasnost u prometu predstavljaju vozači električnih bicikli koje se kreću brzinom skutera, a nečujni su i predstavljaju ugrozu za sebe i druge sudionike u prometu – prvenstveno druge bicikliste i pješake.

Uz needuciranost biciklista osnovni rizik je stanje samih prometnica. Radi se o cesti koja ima priličan broj uzbrdica/nizbrdica, često iza zavoja, a takva su mjesta zbog smanjene preglednosti najkritičnija, osobito kada se umorni biciklisti na nizbrdici opuste na nepreglednoj cesti.

Na sastanku su dogovoreni daljni koraci u poboljšanju sigurnosti biciklista na prometnicama otoka Mljeta te preventivne, edukativne mjere koje će se poduzeti u pripremi nadolazeće sezone.