Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” zahvaljuje potpredsjedniku Vlade i  ministru obrane g. Damiru Krstičeviću te ministru zaštite okoliša i energetike g. Tomislavu Ćoriću za pomoć u poboljšanju protupožarne zaštite nacionalnog parka Mljet i cijelog otoka. Pomoć je ovog puta u vidu osiguravanja transportnog helikoptera MI-8 MORH-a, koji je bio neophodan za transport dijelova nove protupožarne osmatračnice na vrh Montokuc u NP Mljet.

Na taj način je 18. travnja 2020. prevezeno više tona dijelova buduće drvene strukture buduće osmatračnice, u više od deset naleta, a sam transport je uspješno koordiniran između posade helikoptera te zaposlenika JU “NP Mljet” i vatrogasaca DVD-a Montokuc na terenu, što je rezultiralo zadovoljstvom odlično obavljenim poslom svih sudionika na kraju dana.

Osmatračnica će biti stavljena u funkciju u svibnju ove godine i u njoj će tada započeti i 24-satno vatrogasno dežurstvo zaposlenika NP, koje je okosnica protupožarne zaštite ovog dijela otoka. Novi objekt je projektiran da ima veću preglednost, ali i bolju toplinsku izolaciju, u odnosu na prethodni objekt, koji je zbog dotrajalosti morao biti uklonjen. Tako su, osim što je poboljšana funkcionalnost, poboljšani i uvjeti rada požarnih motritelja, na tom teže pristupačnom vidikovcu iznad mljetskih jezera.