anas obilježavamo Svjetski dan divljih vrsta kako bismo, kao i svake godine, skrenuli pažnju na važnost zaštite i očuvanja divljih životinjskih i biljnih vrsta te njihove jedinstvene uloge i utjecaja na naš život. Ove godine je tema istraživanje digitalnih inovacija u zaštiti biljnog i životinjskog svijeta.

Tehnološki napredak omogućio nam je da značajno unaprijedimo razne aspekte zaštite i očuvanja živog svijeta, bilo da se radi o istraživanjima, praćenju, komunikaciji podataka, DNA analizi i sl. Međutim, taj isti napredak donosi i određene probleme kao što su zagađenje okoliša, neodrživ razvoj i nejednak pristup informacijama. Živimo u digitalnom dobu gdje 66 % ljudi ima pristup internetu odnosno oko 2,7 milijardi ljudi živi bez takvog pristupa. Jedan od ciljeva UN je da do 2030. godine svaka osoba ima siguran i priuštiv pristup internetu, a u skladu s politikom održivog razvoja.