Svjetska meteorološka organizacija (WMO) osnovana je 23. ožujka 1950. godine i od tada se svake godine obilježava Svjetski dan meteorologije. Državni hidrometeorološki zavod prva kišomjerna motrenja na otoku Mljetu započeo je 1953. godine. Osnutkom Nacionalnog parka Mljet 1960. godine suradnja je nastavljena do danas, a 1984. godine mjerenja su proširena na klimatološka motrenja. Na klimatološkoj postaji Goveđari mjerenja se provode četri puta dnevno u 7, 13, 14 i 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Osim svakodnevnog klimatološkog mjerenja na KMP Goveđari od 2008. godine postavljene su plutače s osjetnicima za mjerenje temperature mora u Malom i Velikom jezeru te na otvorenom moru, a rezultati se očitavaju 6 puta dnevno te se mogu provjeriti na službenim mrežnim stranicama DHMZ-a.