Dana 21.3.2022., na prvi dan proljeća, obilježavamo Svjetski dan šuma. Šuma je razlog proglašenja najvećeg broja nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih objekata prirode manjeg stupnja zaštićenosti.

Šume su kroz povijest bile odlučujuće za preživljavanje ljudskog roda. Osiguravale su zaštitu, značajni dio hrane, drvo za ogrijev i pripremu hrane, oruđe i oružje. Veliki dio građe za sve vrste nastambi davala je šuma. Šuma je bila glavni, često i jedini izvor građe za plovila.

Sve ove blagodati samo su dio onoga što nam šuma daje: uz mora i oceane, šuma je najveći proizvođač kisika, posebno je važna za kakvoću zraka, izgled krajolika, regulaciju i kakvoću voda.

Od ukupne kopnene površine Nacionalnog parka Mljet preko 90 % je obraslo šumom. To je najveća količina šumskog pokrova zabilježena na nekom jadranskom otoku.

Na području NP Mljet nalazi se i posebni rezervat šumske vegetacije Velika Dolina gdje nalazimo iznimno dobro očuvane ostatke izvorne mediteranske prašume koju su činile zajednice hrasta crnike – česvine i crnog jasena.