Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. ožujka Međunarodnim danom šuma. Na današnji dan, koji je ujedno i prvi dan proljeća, želi se podići svijest o zaštiti i očuvanju svih vrsta šuma i šumskih ekosustava.

Naglasak ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma je na temu Zdrave šume za zdrave ljude. Šume su danas čovječanstvu potrebnije nego ikad u povijesti jer su zaslužne za čisti zrak, čisto tlo i čiste vode. Šetnja šumom blagotvorno utječe i na fizičko i na psihičko zdravlje ljudi. Šetnjom, planinarenjem ili nekim drugim načinom rekreacije u šumi većina ljudi osjeća se ugodno.

Općekorisne funkcije šuma dijelimo na:

– ekološke: zaštita vode, zaštita tla i zaštita zraka,

– biosferne: zaštita bioraznolikosti i reguliranje klime,

– socijalne: turistička, rekreacijska, sportska i obrazovna,

– tradicijske: duhovna, kulturna i povijesna.

Preko 90 % kopnenog dijela Nacionalnog parka Mljet prekriven je gustom šumom hrasta crnike i alepskog bora. Kroz našu šumu prolaze brojne pješačke, rekreativne i planinarske staze. Šetajmo i uživajmo, ali i čuvajmo šume!