Svjetski dan zaštite močvare i močvarnih staništa obilježavamo 2. veljače svake godine, a cilj mu je podići svijest o važnosti ovih staništa kao i potaknuti organizacije i države na aktivnu zaštitu i obnovu već degradiranih močvara i sličnih područja. Na području otoka Mljeta nalaze se četiri takva staništa, tri blatine i jedna slatina i sve su sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Promjenom načina života domaćeg stanovništva i zapuštanjem poljoprivrede i ova staništa su ugrožena zbog zaraštanja te je potrebno donijeti neke aktivne mjere kako bi se zaustavila sukcesija i revitaliziralo samo stanište. U tijeku je izrada Plana upravljanja Natura 2000 područjima izvan Nacionalnog parka Mljet kroz koji će se donijeti aktivnosti koje će biti usmjerene upravo na zaštitu ovih močvarnih staništa.