Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda donosimo nekoliko zanimljivosti o izvorima NP Mljet te njihovoj važnosti kroz stoljeća za potrebe domicilnog stanovništva. U Nacionalnom parku Mljet četiri su nepresušna izvora vode.

Izvor Kapela nalazi se na samoj obali Velikog jezera. Za vrijeme oseke voda je pogodna za piće, bez ili s neznatnim prisustvom soli. Vodom s ovog izvora su se koristili stanovnici Solina dok nisu izgradili gustjerne.

Izvor Polače se nalazi uz južni rub antičke palače u Polačama. Kroz povijest je uz sigurnu luku bio blagodat za pomorce koji su plovili ovim područjem. Kod ponovog naseljavanja Polača, 1828. godine izvor je bio dostatan za sve stanovnike i njihovu stoku tako da je prva gustjerna izgrađena tek dvadesetih godina prošlog stoljeća.

Izvor Vodice (Vilinsko vrelo) se nalazi na sjevernozapadnoj padini Planjaka iznad Kneže polja. Uređen je još u antičko doba. Do prije četrdesetak godina se najviše koristio za potrebe obližnjih vinograda. Nacionalni park je 1981. godine uz izvor sagradio cisternu za protupožarnu zaštitu koja se puni prelivnim vodama iz izvora.

Izvor Vrbovica se nalazi na južnoj strani, u podnožju Brakove glavice dvjestotinjak metara od Pomjente. Stanovnici Goveđara su s njega i izvora Zapomjenta koristili vodu za sebe i domaće životinje.