Na konferenciji u Stockholmu 1972. godine Ujedinjeni narodi proglasili su 5. lipnja kao Svjetski dan zaštite okoliša. Na ovaj dan nastoji se podići svijest javnosti o važnosti očuvanja okoliša na globalnoj razini jer okoliš je sve ono što nas okružuje odnosno prirodno ili stvoreno okruženje u kojem žive čovjek i sva druga bića.

Ove godine je fokus na obnovi ekosustava, prirodne zajednice živih organizama i nežive prirode koji međusobno djeluju na jednom staništu. Mnogi ekosustavi su narušeni djelovanjem čovjeka kroz gospodarsko iskorištavanja prirodnih dobara, uništavanje staništa te različite vrste zagađenja.

Obnova i zaštita ekosustava nužni su i za opstanak ljudi kao i za kvalitetu života. Zakonska regulativa u zaštićenim područjima poput Nacionalnog parka Mljet većim je dijelom usmjerena ka zaštiti ekosustava i njegovih sastavnih djelova te osigurava neometano odvijanje prirodnih procesa.

Obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” se uključila organiziranjem predavanja “Skriveni svijet saproksilnih kornjaša NP Mljet”, na kojemu su se posjetitelji educirali o važnosti svake karike u zaštiti i očuvanju bioraznolikosti ovog zaštićenog područja.