23. ožujka 1950. godine osnovana je Svjetska meteorološka organizacije (WMO) pri Organizaciji Ujedinjenih naroda pa se taj datum obilježava kao Svjetski meteorološki dan. Ove godine naglasak je na ranom upozorenju i ranom djelovanju s naglaskom na hidrometeorološke informacije i informacije o klimi za smanjenje rizika od katastrofa. I Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” sudjeluje u mreži meteoroloških postaja te doprinosi boljem i preciznijem predviđanju klimatskih promjena i vremenskih prognoza.