Temeljni akti

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18)
Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (NN 49/60) (112.3 KiB)
Izmjene zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom (NN 13/97)
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava Nacionalnoga parka Mljet (NN 14/92)

Statut JUNP Mljet 2014 (287.0 KiB)
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Mljet (NN 76/00)

Pravilnik o radu JUNP Mljet (lipanj 2023.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” 2019.
Pravilnik o poticajima za poljoprivrednike i stočare na području NP Mljet

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JUNP Mljet (09.04.2013) (1.4 MiB)
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba (2.1 MiB)

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru 2024.

Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o plaćama i naknadama

Dodatak Kolektivnom ugovoru 2023.

KOLEKTIVNI UGOVOR NP MLJET 2022

KOLEKTIVNI UGOVOR NP MLJET (10.0 MiB)
Odluka o donošenju prostornog plana Nacionalnog parka Mljet (NN 23/01)

Plana zaštite od požara za JUNP Mljet

Prostorni plan NP Mljet:

Prostorni plan NP Mljet – tekst (3.0 MiB)
K1-PPNPMljet-namjena kopna (1.1 MiB)
K1a-PPNPMljet-namjena mora (1.5 MiB)
K2a-PPNPMljet-promet telekom (1.2 MiB)
K2b-PPNPMljet-vodoopskrba (1.1 MiB)
K2c-PPNPMljet-odvodnja (1.1 MiB)
K2d-PPNPMljet-elektrosustav (1.1 MiB)
K3-PPNPMljet-zastita (1.1 MiB)
K5-PPNPMljet-plan gradjevinskih područja (867.9 KiB)
K6-PPNPMljet-vegetacija (1.3 MiB)
Pravilnik o videonadzoru (1.2 MiB)

Odluke

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove od 8.3.2022.
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća JUNP Mljet od 23.2.2022.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 27.4.2020.

Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (164.7 KiB)
Odluka o razrješenju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća JUNP Mljet od 14.8.2017. (118.4 KiB)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 16. prosinca 2016. (199.2 KiB)
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” od 26. travnja 2016. (293.5 KiB)

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za rekreacijski ribolov

Plan upravljanja Nacionalni park Mljet

Plan upravljanja 2017. – 2026. (5.7 MiB)

Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (PU6107) MLJET

Plan upravljanja 6107
PU6107_izvjesce_javna_rasprava_final

Dokumenti za javnu raspravu o Prijedlogu Plana upravljanja NP Mljet

Odluka o donošenju Plana upravljanja Nacionalnog parka Mljet za razdoblje od 2017. do 2026. (113.1 KiB)
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja (15.0 MiB)
Zapisnik s Javnog izlaganja Prijedloga plana upravljanja (1.7 MiB)
1 Nacrt Plana Upravljanja JU NP Mljet 2017 2026 (2.2 MiB)
2 Tablica Ciljeva i akcijskih planova 2017. do 2026. (288.0 KiB)
3 Ciljevi i mjere za stanista i vrste 2017. do 2026. (147.9 KiB)
Obavijest o provođenju javne rasprave (223.1 KiB)