Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” tiskala je monografiju “Špilje i jame otoka Mljeta u slici i riječi grupe autora Branko Jalžić, Tamara Čuković, Tamara Mihoci, Jana Bedek, Helena Bilandžija, Petra Bregović, Tvrtko Dražina, Vedran
Jalžić, Ana Komerički, Petra Kovač Konrad, Petra Kutleša, Marko Lukić, Marta Malenica, Kazimir Miculinić, Martina Pavlek,
Domagoj Perkić, Vedran Sudar.

Monografija je nastala kao rezultat dugogodišnje suradnje Ustanove i Hrvatskog biospeleološkog društva.

Špilje i jame kao fenomeni krša jedna su od najskrovitijih, ali i najfascinantnijih prirodnih vrijednosti otoka Mljeta. U mnogima od
njih otkrivene su i opisane raznolike rijetke i endemične podzemne životinje koje žive samo na Mljetu, nađeni su impresivni špiljski sigasti oblici, a česti arheološki artefakti u podzemnim dvoranama svjedočanstvo su o prvim stanovnicima otoka Mljeta koji su u podzemlje zalazili još u prapovijesno doba.

Publikacija je tiskana u sklopu projekta Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na podučju NP Mljet – Odise(j)a Mediterranea financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mjeru 6c2, a vrijednost projekta iznosi 49.268.324,09 kn. Projektom Mljet – Odise(j)a Mediterranea cilj Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ je poboljšati i unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu, obogatiti kvalitetu i brojnost turističkih, edukativnih i rekreativnih sadržaja parka. Osim navedenih radova u tijeku je izgradnja interpretacijsko-izložbenog centra „Gustjerna“ na Velikom jezeru. Kroz projekt je predviđeno i uređenje Volontersko istraživačkog centra Kulijer s multifunkcijskom dvoranom, uređenje parkinga na lokaciji Vrbovica, nabava 3 modularna tipizirana kioska „Eko blok“, uspostava tematskih staza te povećanje atraktivnosti ponude razvojem inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini. Partneri na projektu su Turistička zajednica Općine Mljet, udruga DEŠA i HGSS.