Mljet – povijesni prag Jadrana
U srijedu, 2.2.2022. učenici OŠ Mljet su u sklopu terenske nastave obišli lokalitet Kaštio u mjestu Polače iznad kasnoantičke palače.

Tom prigodom im je arheolog dr. sc. Miroslav Katić održao kratko predavanje o burnoj povijesti uvale Polače te su učenicima pokazani najnoviji nalazi na lokalitetu. Krajem siječnja započelo je istraživanje na ovom lokalitetu, a riječ je o jedinstvenom arheološkom nalazu na otoku i šire.