• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Lag 5 vas poziva na uredovni dan koji će se održati u ponedjeljak, 3.9.2018. godine od 14:00- 19:00h u prostorijama JUNP Mljet, Pristanište 2, 20225 Goveđari.

Dodatne informacije na : 713-472 ili 099 496 5460 svaki radni dan od 8-16 sati.
Prijave na: 713-472 ili info@lag5.hr
Web: www.lag5.hr