• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Dana 11. prosinca 2018. godine na području nacionalnog parka Mljet uspješno je provedena vatrogasna vježba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Montokuc. Isprobana je nova vatrogasna oprema, ali i hidrantska mreža koja je ove godine prvi put puštena u rad.

 

Na vježbi je sudjelovalo 28 operativnih vatrogasaca Društva. Vježbom je još jednom pokazana spremnost za intervencije u sklopu gašenja šumskih požara kao preduvjeta da Mljet i dalje bude najzeleniji otok Jadrana, a time je i završena vrlo uspješna godina u kojoj se velika pažnja osim na opremanje posvetila i osposobljavanjima vatrogasaca. Osposobljenost za vatrogasca dobila su 32 člana, a čak 27 članova je završilo obuku za rad s motornom pilom.

 

U protekloj godini većina od 45 operativnih i izvršnih članova DVD-a Montokuc završilo je obuku za pružanje hitne medicinske pomoći ozlijeđenima, s posebnim naglaskom na ozlijede koje mogu nastati prilikom gašenja šumskih požara.

Osim obavezne vatrogasne opreme, u suradnji Nacionalnog parka Mljet i Općine Mljet nabavljeni su ruksaci s opremom za pružanje prve pomoći unesrećenima koji su dodijeljeni DVD-u Montokuc i JVP-u Mljet, naravno uz želju da ne bude potrebe za njihovo korištenje…