• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U srijedu 27. ožujka 2019. godine održan je sastanak predstavnika Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Na sastanku je bila riječ o zaštićenom značajnom krajobrazu i području ekološke mreže Natura 2000 Saplunara, na krajnjem jugu otoka Mljeta.
Prema članku 108. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/2018) 2018. godine upravljanje značajnim krajobrazom Predjel Saplunara na otoku Mljetu preuzela je Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“, a prestalo je pravo upravljanja tim područjem javnoj ustanovi čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.
Sastanku su nazočili predstavnici JU Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić, viša stručna suradnica Nikolina Grković, stručni suradnik Dubravko Dender i stručna suradnica Margarita Polzer te predstavnici JU “NP Mljet”, ravnatelj Ivan Sršen, stručni voditelj Aleksandar Popijač, viši stručni suradnik Osvin Pečar i stručna suradnica Zrinka Sršen Rajić.
Nakon sastanka je organiziran zajednički terenski obilazak zaštićenog područja, tj. plaža Velika i Mala Saplunara te Lemuni (uvala Blace) te je zaključeno da preuzimanjem upravljanja nad tim zaštićenim područjem, JU “NP Mljet” očekuju brojni izazovi u poboljšanju ili zadržavanju trenutnog stanja prirode.

 

Foto: A. Popijač