• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U utorak 7. svibnja 2019. godine započelo je istraživanje ježinaca na području Nacionalnog parka Mljet pod stručnim vodstvom Hrvoja Čižmeka, mag. biol. Na južnoj strani NP Mljet, pokraj naselja Soline, odabrane su tri postaje međusobno udaljene minimalno 100 m, a na kojima će se pratiti stanje ježinaca. Monitoring se obavlja po transektima paralelnim s obalom na pet različitih dubina (1, 2, 3, 4 i 5 m). Na jednoj postaji potrebno je obraditi ukupno 50 kvadrata, po 10 na svakoj od pet dubina. Osim hridinskog ježinca (Paracentrotus lividus) koji je ciljana vrsta, također je potrebno pratiti i stanje populacije crnog ježinca (Arbacia lixula) i pjegavog ježinca (Sphaerechinus granularis), čije brojnosti i veličine mogu ovisiti o gustoći hridinskog ježinca. Monitoring pod morem obavljaju dva ronioca na svakoj postaji, a osim procjene golobrsta po pojedinom kvadratu (0,5 m × 0,5 m) ronioci mjere promjer čahure svake jedinke pomičnim mjerilom šublerom te ih zapisuju uz prethodno određivanje vrste ježinaca.