U srijedu, 7.9.2022.g. je završio prstenovački kamp u NP Mljet gdje su hvatane i obilježavane ptice na jesenskoj seobi. Ukupno je prstenovano 257 ptica od 19 vrsta. Najbrojnije su bile sive i crnokape grmuše. Po prvi put je u Parku zabilježen žuti voljić. U sklopu kampa održana je i demonstracija prstenovanja za učenike 1 do 3. razreda PŠ Goveđari.

Istog dana u 19 h u Galeriji Stara skula dr. sc. Luka Jurinović održao je predavanje pod naslovom “Galebovi Hrvatske s posebnim osvrtom na NP Mljet”. Tijekom predavanja upoznao je publiku s 16 vrsta galebova koje se pojavljuju u Hrvatskoj te metodologiji njihova hvatanja i obilježavanja. Od navedenih 16 vrsta, 4 su zabilježene u Parku.