• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

U vec poznatoj akciji “Očistimo Hrvatsku od auto-olupina”, Zelene stope su ovoga puta osmislile kako na kreativan način potaknuti ekološku svijest kod najmlađih, ali još jednom i nas starije posjetiti na koliko je važno odgovorno se odnositi prema prirodi, pogotovo kada se radi o području kao što je otok Mljet, čiju trećinu čini NP Mljet.

Akcija je započeta 11. travnja u 9 h u Domu kulture u Zabrježu predavanjem i foto projekcijom. Nakon završetka predavanja, eko akcija je nastavljena u suradnji sa djecom predškolske dobi koja su se uključila u oslikavanje olupine starog automobila vlastitim rukama.