Natječaj za voditelja Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave 

Klasa: 612-07/22-01/44 Ur.broj: 2117-08-22-01 Goveđari, 08.02.2022. godine Na temelju članka 24. st.1 i st. 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), čl.28. Statuta Javne ustanove „Nacionalni…

Nastavi čitatiNatječaj za voditelja Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, poslove javne nabave i nabave 

Javni poziv za iskaz interesa za sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze za sadnju u 2023. godini

Javna ustanova "Nacionalni park Mljet objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze za sadnju u 2023. godini. Suradnjom NP Mljet i Agronomskog fakulteta napravljene…

Nastavi čitatiJavni poziv za iskaz interesa za sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze za sadnju u 2023. godini