Javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“

Klasa: 612-07/21-01/412 Ur. broj: 2117-08-21-01 Goveđari, 26.07.2021. godine Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj…

Nastavi čitatiJavni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“