• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (N/N 80/13) te točke II. Odluke o prihvaćanju Prijedloga plana upravljanja Nacionalnim parkom “Mljet”od 28.12.2016.g. u postupku donošenje Plana upravljanja Nacionalnim parkom “Mljet” daje se obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Nacionalnim parkom “Mljet”.

 

Obavijest je priložena niže, a dokumenti za javnu raspravu i prijedlog Plana upravljanja možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://lin19.mojsite.com/~npmljet/pocetna/dokumenti-i-izvjesca/