Ovogodišnja istraživanja u sklopu monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet započeta su prošli vikend (6. – 7. ožujka) provjeravanjem kolonije morskih vranaca pod vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja ornitoloških istraživanja u Parku od 2001. godine.

Svake godine sustavno se prati dinamika populacija šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za NP Mljet: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus. Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku I Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

Unatoč lošim vremenskim prilikama (bura i valovi) obiđena su većina gnjezdilišta morskih vranaca i popisane brojnosti. Zbog velikih valova nije bilo moguće iskrcavanje  na same otočiće tako da će se u sljedećim terenskim izlascima provjeriti u kojem su stadiju.

Usput su popisivane i druge vrste poput sredozemnih galebova. Pronađene su 4 jedinke koje se u Parku zadržavaju tijekom zime.

Tijekom obilaska Parka, u luci Polače je zabilježen i odrasli galeb klaukavac s narančastim prstenom 2N6H koji je prstenovan na gnijezdu u Parku prirode Lastvosko otočje 2019. godine te na otočiću Galicija odrasli galeb klaukavac sa žutim prstenom S01X, prstenovan kao mladunac u gnijezdu upravo na Galiciji 2012. godine.